Education:

  Osnovne studije:

  Naziv institucije:                                Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo

  Mjesto i godina završetka:                  Sarajevo, marta 1988. godine, dipl. inž. maš.


  Postdiplomske studije:

  Naziv institucije:                                Univerzitet u Sarajevu, Mašinski fakultet Sarajevo  i Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka

  Mjesto i godina završetka:                  Banja Luka, juna 1996. godine

  Naziv magistarskog rada:                   OPTIMIZACIJA INDUSTRIJSKO - TOPLIFIKACIONE  ENERGANE NA PRIMJERU FABRIKE INCEL I GRADA  BANjA LUKE

  Uža naučna/umjetnička oblast:           Termotehnički sistemi


  Doktorat:

  Naziv institucije:                                Univerzitet u Banjoj Luci, Mašinski fakultet Banja Luka

  Mjesto i godina završetka:                  Banja Luka, aprila  2001.godine

  Naziv disertacije:                               MODIFIKOVANA METODA ZA PROCJENU   OPTIMALNE POUZDANOSTI KONDENZACIONE TERMOELEKTRANE

  Uža naučna/umjetnička oblast:           Termotehnički sistemi i montažne tehnologije i održavanje